GEZOND VOEDSEL VOOR IEDEREEN, OVERAL

duurzaam geproduceerd én antibiotica- en pesticdevrij

Hoe kweekt Riverfood haar producten?

Riverfood pakt de voedselproductie op een nieuwe manier aan: veilig uit de buurt van alle verstorende invloeden groeien planten en vissen binnen in gebouwen onder optimale omstandigheden. Hierbij worden de natuurlijke leefomstandigheden zo goed mogelijk nagebootst.

Om dagverse, pesticide- en antibioticavrije groente, fruit en vis te kweken combineert Riverfood meerlaagse plantenkweek - met gebruik van LED verlichting - met viskweek in een ecologisch kringloopsysteem. Dit kringloopsysteem staat bekend als aquaponics.

Aquaponics is een methode waarbij aquacultuur (het kweken van waterdieren zoals slakken, vissen en schaaldieren) op een symbiotische manier gecombineerd wordt met hydrocultuur (het kweken van planten in water). Schematisch kan aquaponics als volgt weergegeven worden:

Riverfood kweekt Afrikaanse meervallen (Clarias gariepinus). De meervallen scheiden hun afvalstoffen - waaronder ammoniak - uit in het water. Dit - voor de vissen giftige - ammoniak wordt door bacteriën (Nitrosomas sp. en Nitrospira sp.) omgezet tot nitraat.

Door het water vervolgens naar de planten te pompen kunnen de planten het nitraat opnemen als voeding. Het water wordt hierdoor gezuiverd en kan weer terug naar de vissen.

Omdat de bacteriën de spil van het systeem zijn kunnen er geen antibiotica gebruikt worden om eventuele ziekte bij vissen te bestrijden: antibiotica dood alle bacteriën.

Ook kunnen er geen pesticiden gebruikt worden om eventuele ziekte bij de planten te bestrijden: dit is schadelijk voor de vissen.

Het ecologische kringloopsysteem bij Riverfood zorgt er dus voor dat jouw oogst vrij van bestrijdingsmiddelen is!

Goed voor jou én goed voor de planeet!