GEZOND VOEDSEL VOOR IEDEREEN, OVERAL

duurzaam geproduceerd én antibiotica- en pesticdevrij

De missie

Riverfood wil zoveel mogelijk mensen in steden betrekken bij duurzame voedselproductie in de stad.

Riverfood is een bedrijf waar studenten voor stage en afstudeerprojecten terecht kunnen.


Aquaponics Academy

De Aquaponics Academy ontwikkelt zich als kennisinstituut zodat het als inspiratiebron kan dienen voor iedereen die interesse heeft in de productie van gezond voedsel in stedelijk gebied. Hiertoe worden er workshops, cursussen en opleidingen over aquaponics georganiseerd om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met aquaponics.

Speciaal voor onderwijsinstellingen zijn er diverse lesmaterialen en aangepaste workshops voor leerlingen en docenten.


Riverfood Systems

Riverfood Systems ontwikkelt modulaire aquaponics systemen die makkelijk aan elkaar te koppelen zijn en makkelijk te transporteren. Het beoogde doel is om met deze systemen leegstaande panden op een makkelijke manier te gebruiken voor tijdelijke voedselproductie.

Ook worden de modulaire systemen dusdanig ontwikkeld dat ze in stadspanden geïntegreerd kunnen worden, niet alleen voor voedselvoorziening maar ook voor verbetering van de inpandige luchtkwaliteit en de energiekringloop.


Riverfood Farming

Riverfood Farming ontwikkelt duurzame voedselproductie in de stad verder.

Zodra de wetgeving het toelaat kweekt Riverfood Farming niet alleen groente, fruit en diverse waterdieren maar ook het eigen voedsel voor deze waterdieren. Hierbij wordt een volledig ecosysteem nagestreefd van algenkweek tot (water)insecten, waarbij voedselveiligheid voorop staat.

Riverfood Farming ontwikkelt systemen en technieken waarin verschillende soorten vis-, schaal- en weekdieren gekweekt kunnen worden. Riverfood Farming zal vooral aan soorten die het in de natuur moeilijk hebben de voorkeur geven om te kweken.