RIVERFOOD

DUURZAME VOEDSELPRODUCTIE BIJ JOU IN DE STAD

Het team

Op 1 maart 2016 is Riverfood opgericht, het team stelt zich graag voor!

Linda Grotenbreg

Vissen, ecosystemen & onderzoek


'Ik hou enorm van de diversiteit van de natuur. Door in de steden zélf voedsel te produceren hoop ik niet alleen steden onafhankelijker te maken van voedselimport maar ook dat ik zo een steentje bijdraag aan een betere balans tussen mens en natuur.'

Marc de Groot

Planten, management & financiën


‘Door ons te richten op innovatie en uitbreiding van aquaponics hoop ik dat er meer aandacht komt voor stadslandbouw en dat steden zoveel mogelijk voedsel energie-neutraal gaan produceren. Dit zou zowel voor de westerse wereld als de derde wereldlanden een verbetering zijn ten aanzien van de voedselproductie.’

Rob Grotenbreg

ICT, technologie & innovatie


‘Door inzet van moderne
technieken wil ik de productie van voedsel effectiever en energiezuiniger maken.
Dit zal tot gevolg hebben dat onze voedselproductie minder impact heeft op de natuur.’


Naast dit team wordt Riverfood ook mogelijk gemaakt door de inzet van diverse sponsoren, ambassadeurs en vrijwilligers!

Wil je graag kennis maken met Riverfood? Je bent van harte welkom bij ons op lokatie. Maak wel graag eerst een afspraak via info@riverfood.nl