RIVERFOOD

DUURZAME VOEDSELPRODUCTIE BIJ JOU IN DE STAD

De missie

Het hele jaar door van allerlei soorten groente, fruit en vis genieten: door wereldwijde import is dit een vanzelfsprekendheid geworden.

Met een toenemende wereldbevolking en trek van mensen naar de steden blijft ook de voedselvraag toenemen.

De huidige voedselvoorziening vraagt veel van het land en brengt hoge transportkosten met zich mee. Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van mens en dier.

Kan dat niet anders?

Riverfood denkt van wel!


Door stadslandbouw te combineren met een reeds ontwikkelde techniek bekend als aquaponics en deze te optimaliseren met gebruik van bestaande duurzame technologie produceert Riverfood diverse soorten groente, fruit en vis het hele jaar door bij jou in de stad.

Doordat de voedselproductie binnen gebouwen plaatsvindt kan deze geoptimaliseerd worden met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk en wordt er tegelijkertijd ingespeeld op vermindering van leegstand van kantoren en bedrijfspanden in de stad.