RIVERFOOD

DUURZAME VOEDSELPRODUCTIE BIJ JOU IN DE STAD

De missie op lange termijn

Betrokkenheid

Riverfood wil bewoners van de stad betrekken bij duurzame voedselproductie.

Riverfood stelt hiervoor een deel van het bedrijf open voor rondleidingen. Deze rondleidingen kunnen aangevraagd worden door particulieren maar ook door bedrijven en instanties zoals scholen.

Riverfood organiseert workshops voor geïnteresseerden waarin geleerd wordt eigen aquaponic systemen te maken.

Innoveren

Riverfood wil duurzame voedselproductie in de stad verder ontwikkelen.

Zodra de wetgeving het toelaat kweekt Riverfood niet alleen groente, fruit en vis maar ook het voedsel voor de eigen vissen. Hierbij wordt een volledig ecosysteem nagestreefd van algenkweek tot (water)insecten waarbij voedselveiligheid voorop staat.

Riverfood ontwikkelt systemen en technieken waarin verschillende soorten vis-, schaal- en weekdieren gekweekt kunnen worden. Vooral aan soorten die in het in de natuur moeilijk hebben zal Riverfood de voorkeur geven.

Riverfood ontwikkelt systemen die in stadspanden geïntegreerd kunnen worden, niet alleen voor voedselvoorziening maar ook voor de luchtkwaliteit en de energiekringloop.

Kennisinstituut

Riverfood wil zich als kennisinstituut ontwikkelen zodat het als inspiratiebron kan dienen voor andere ondernemers die zich op duurzame stedelijke voedselproductie richten.

Studenten kunnen tijdens een stageperiode bij Riverfood meelopen, leren en nieuwe technieken ontwikkelen.

Ondernemers kunnen voor (start-) adviezen bij Riverfood terecht.